İFSAK’tan, 24. İstanbul Fotoğraf Günleri İçin ÇAĞRI


 İFSAK tarafından, 1-30 Kasım 2016 tarihleri arasında 24. sünü düzenlenecek olan “İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri” için bir çağrı yayınlandı. İlki 1985 yılında düzenlenen Fotoğraf Günleri’nde bu yılki tema; Thanatos ‘’ Tek Düşmanım Kendim…’’

Düzenleme Kurulu’nda Tanju Akleman, Altan Bal, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Serra Mübeccel Gültürk, Yalçın Savuran ve Özcan Yurdalan bulunuyor. Yayınlanan çağrı metni aşağıdadır;

ÇAĞRI

İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) Türkiye’de fotoğraf ve sinema sanatının öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak; fotoğraf ve sinema alanında çalışanlar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kişiliklerin ve becerilerin geliştirilebileceği kültür ve sanat ortamını hazırlamak; Türk kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmaya çalışmak; diğer ülkelerdeki kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak; toplumsal konularda duyarlı davranarak fotoğraf ve sinema projeleri yapmak temel amaçlarını taşıyan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

1959 yılında kurulmuştur ve 56 yıldır çalışmalarına devam etmektedir. Aralarında Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarının ve sinemacılarının da yer aldığı 1000’den fazla üyesi vardır. Ulusal ve uluslararası festivallerde etkinlikleri ile yer alan İFSAK, çeşitli eğitim ve öğretim kurumları, yerli, yabancı fotoğraf dernekleri ve pek çok kültür kurumu ile işbirliği yapmaktadır.

İFSAK, 2003 yılında kuruluşu gerçekleşen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun kurucu üyesidir. İFSAK sergi salonu yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarının sergilerine ev sahipliği yapmakta, her ay düzenli olarak fotoğraf ve sinema amatörlerinin yanı sıra, kültür – sanat dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı söyleşiler, seminerler, fotoğraf gösterileri, fotoğraf yarışmaları düzenlemektedir.

1-30 Kasım 2016 tarihleri arasında 24. sünü düzenleyeceğimiz İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri’nin ilki 1985 yılında düzenlenmiştir. Etkinlik, ilk düzenlendiği günden itibaren sürekli büyüyen ve gelişen yapısı ile bugüne kadar Alex Webb, Paolo Pellegrin, Anders Petersen, Raghu Rai, Joachim Ladefoged, Pentti Sammalahti, Kent Klich, Antoine d’Agata, Susan Schwartzenberg, Stanley Green, Gueorgui Pinkhassov, Alexander Rodchenko, World Press Photo, Photography Center of Thessaloniki, Italian Federation of Photography Associations gibi sanatçıları ve kurumları ağırlamıştır.
İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri’nin teması ‘’THANATOS – Tek Düşmanım Kendim’’ olarak belirlenmiştir. Ekte bulunan tema metnimiz üzerinden hazır olan ya da yeni hazırlayacağınız çalışmalarınızla ( sergi ya da fotoğraf gösterisi), 15 Ağustos 2016 tarihine kadar İFSAK Sekreterya’ya başvuru yapabilirsiniz.
Başvurularınız Düzenleme Kurulu’muz tarafından değerlendirilerek, etkinlikte yer almasına karar verilecektir. Kasım 2016 da yapılacak İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri’ne çalışmalarınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla,

İFSAK Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu
Tanju Akleman

Altan Bal
Orhan Cem Çetin
Murat Germen
Serra Mübeccel Gültürk
Yalçın Savuran
Özcan Yurdalan
Başvuru ve İletişim:
İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri Koordinatörü : Esin Koç

E-Posta : ifsakistanbulfotografgunleri@gmail.com
İFSAK İdari İşler : Çetin Kaya
E-Posta : iletisim@ifsak.org.tr
İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak 32/2 34433 Beyoğlu / İstanbul Tel : +90 (212) 292 18 07 / +90 (212) 292 42 01

24FotografGünleri

İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri Teması: Thanatos ‘’ Tek Düşmanım Kendim…’’
Yunan mitolojisinde gece tanrıçası Nyks, Hypnos (uyku) ve Thanatos (ölüm) tanrılarını doğurmuştur. İnsandaki tüm yıkıcı, öldürücü dürtüleri temsil eden Thanatos, yapıcılığı, yaratıcılığı ve sevgiyi temsil eden Eros’un karşıtıdır. Diyalektik materyalizmde zıtlar aynı zamanda ve birlikte var olurken, Freud gibi psikoanalistler bu kurguyu bir metafor olarak kullanmış, insan davranışlarını yöneten iki temel dürtüye de Thanatos ve Eros isimlerini vermiştir.

Buna göre ölüm bilinci, insanları içgüdüsel, dolayısıyla kaçınılmaz olarak tahripkâr davranışlara iter. Özellikle de kendisine karşı. Ancak hayatiyet ve verimlilikle ilgili Eros dürtüsü ile kendine zarar vermenin tabu niteliği birleşerek saldırgan duyguların hedef değiştirmesine yol açar.
Açığa çıkan öfke, çoğu kez yüceltilerek toplumda kabul gören davranışlar yoluyla tüketilir. Kültürel kökenleriyle şiddeti meşrulaştıran, savaşları çoğaltan, insanı doğaya ve kendisine karşı yabancılaştıran günümüz uygarlığını bu sürece borçlu olduğumuz öne sürülür. Ancak aynı denkleme göre, toplum baskısı ortadan kalktığında, saldırganlık meşrulaştığında ya da birey kimliksizleştiğinde tahripkâr davranışlar her tarihte ve coğrafyada gözlenecektir.

Yunan mitolojisinde olduğu gibi Anadolu, Mezopotamya, Hint, Çin kültürlerinde de yaratıcılık ile yıkıcılık, iyilik ile kötülük, aydınlık ile karanlık, hayatımızın içinde karşıt varoluşlar halinde yer alır.

Toplumlar, Thanatos’tan kaynaklanan öfkenin akıtılabileceği sayısız mecra üretir. Spordan tiyatroya, bilgisayar oyunlarından politikaya, hayvan beslemekten havai fişek gösterilerine, yarışmalardan sınavlara dek sayısız alanda bu eğilimin izlerini bulabiliriz. Görünen odur ki, toplumlar, dolayısıyla değer yargıları değiştikçe saldırganlığı meşrulaştırma yolları da değişecek ama bu dürtü her zaman bir şekilde var olacaktır.

İdeal ve mutlak bir “iyilik” halinin var olamayacağını, istemesek de kabul etmek durumundayız. Kendimizi ve toplumumuzu, coğrafyamızda ve gezegenimizde kalıcı ve adil bir barışın kurulması, yeryüzündeki tüm farklılıkları haklarıyla birlikte ayrımsız savunan bir hukukun egemen olması ve bunları güvence altına alacak gerçek bir demokrasi içinde yaşarken hayal ediyoruz.

‘’ Bireysel olarak içimizdeki saldırganlığı ehlileştirmeye çalışırken; kötülüğün günlük hayatımızda ve toplumsal yaşamımızda üstün gelmesini engellemenin yollarını çoğaltmak en önemli amacımız olmalıdır ‘’ düşüncesinden yola çıkarak, tüm fotoğrafçıları ve fotoğraf izleyicilerini bu konuda düşünmek ve fotoğraf diliyle konuya dokunmak için İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri’ne davet ediyoruz.

Benzer yazılar