TFSF’den “Deniz Feneri” Açıklaması

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Deniz Feneri Derneği’nce “İyilik” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenmiş ve TFSF yönetimince de bu yarışmaya onay verilmişti. Bizim de daha önce haberini yaptığımız bu durum sosyal medyada fotoğrafçılar arasında oldukça tepki görmüş ve çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Hatta change.org üzerinden “Deniz Feneri Derneğinin düzenlemiş olduğu “İyilik” konulu yarışmaya, TFSF’ nin desteğini kesmesini istiyoruz.” diye bir imza kampanyası dahi düzenlenmişti. TFSF yönetimince yapılan açıklamada bu duruma dikkat çekilmiş ve TFSF’nin “kurumlara değil, fotoğraf yarışmalarına onay vermekte” olduğundan söz edilerek “Bu destek (patronaj), sadece yarışma süreci ile ilgili ve sınırlıdır, başka bir anlamı yoktur.” denilmektedir.

TFSF’nin bugüne kadar  yarışmacılara ve kurumlara, sadece yarışma ve fotoğrafa ilişkin nedenlerle müeyyide uyguladığından bahsedilen açıklamada “Bugün ise, kamuoyunda oluşan bu hassasiyet nedeniyle, bu müeyyide prosedürüne fotoğraf dışı birtakım koşulların eklenip eklenmemesi tartışması ile karşı karşıyayız.” denilerek konunun dikkate alındığı vurgusu göze çarpıyor.

Açıklamanın sonuç kısmında “Eskiden beri uygulayageldiğimiz mevcut onay sisteminde köklü bir değişiklik anlamına gelebilecek bu konunun, öncelikle Yönetim Kurulumuzda, daha sonra da bütün üye derneklerimiz nezdinde tartışılacağını ve sonrasında oluşacak konsensüse göre “Yarışma Düzenleme Standartları Yönergemizi” güncelleyeceğimizi ve uygulamaya bu yeni yönerge koşullarına göre devam edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine sunarız.” denilmektedir.

TFSF Yönetim Kurulu açıklamasının tam metni şu şekildedir:
Deniz Feneri Derneği Yarışması ile İlgili Açıklama
Son günlerde, TFSF’nin Deniz Feneri Derneği’nin “İyilik” konulu yarışmasına onay (patronaj) vermesiyle ilgili kamuoyunda birtakım tartışmaların meydana geldiği anlaşılmış ve konuyla ilgili bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.
Öncelikle bilinmelidir ki, TFSF kurumlara değil, fotoğraf yarışmalarına onay vermektedir. İlgi alanı fotoğraf olan bir federasyon olarak yaptığımız, ülkemizde düzenlenen fotoğraf yarışmalarının, kurallara, teamüllere ve etik değerlere uygun olarak yürütülebilmesi için düzenleyici kurumlara ve yarışmacılara destek vermektir. Bu destek (patronaj), sadece yarışma süreci ile ilgili ve sınırlıdır, başka bir anlamı yoktur.
Sosyal medyada ve yürütülen bir imza kampanyasında gözümüze çarpan, Deniz Feneri Derneği ve TFSF logolarının yan yana yerleştirildiği imaj, sanki bu iki kuruluş işbirliği yapıyormuş gibi bir algı yaratmaktadır ancak yukarıdaki paragrafta değindiğimiz nedenlerle, bunun gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. TFSF sadece, diğer bütün yarışmalarda olduğu gibi, bu yarışmanın da kurallara uygun yürütülmesini sağlamaya çalışmaktadır.
TFSF bugüne kadar yarışmacılara ve kurumlara sadece yarışma ve fotoğrafa ilişkin nedenlerle müeyyide uygulamıştır. Örneğin, başkasının fotoğrafını kendi adına yarışmaya gönderen yarışmacılara veya ilan ettiği yarışma ödüllerini hak sahiplerine ödemeyen düzenleyici kurumlara müeyyide uygulanır. (Müeyyide: yarışmadan men etme/onay vermeme) Bugün ise, kamuoyunda oluşan bu hassasiyet nedeniyle, bu müeyyide prosedürüne fotoğraf dışı birtakım koşulların eklenip eklenmemesi tartışması ile karşı karşıyayız. Düzenleyici kurumun (ve hatta belki yarışmacının), kamuoyu nezdindeki imajının, itibarının, hukuki statüsünün ve benzeri nedenlerin, yarışmalara onay verme prosedüründe ne ölçüde göz önüne alınması gerektiğini irdelemek, böylesi nedenlerle kişi ve kuruluşlara müeyyide uygulanıp uygulanmayacağına karar vermek durumundayız.
Eskiden beri uygulayageldiğimiz mevcut onay sisteminde köklü bir değişiklik anlamına gelebilecek bu konunun, öncelikle Yönetim Kurulumuzda, daha sonra da bütün üye derneklerimiz nezdinde tartışılacağını ve sonrasında oluşacak konsensüse göre “Yarışma Düzenleme Standartları Yönergemizi” güncelleyeceğimizi ve uygulamaya bu yeni yönerge koşullarına göre devam edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
TFSF Yönetim Kurulu

Benzer yazılar